Bij levering van een ondeugdelijk product heeft de koper achtereenvolgens recht op: (3 vb)