Bij kwantitatief empirisch onderzoek worden meningen en ervaringen geteld bij kwalitatief empirisch onderzoek niet