Bij inzicht vragen gaat het om leerstof uitleggen. welke termen vallen hieronder?