Bij inbound GOO zijn behalve de algemene regels mbt omzetting, ook de regels ten aanzien van oprichting van de betreffende rechtspersoon van toepassing.

- NV: minimumkapitaaleisen
- BV: door Flex-BV niet veel oprichtingsverplichtingen --> NL kan dus als potentieel vestigingsland voor buitenlandse bedrijven worden gezien.

Rapporteer - Plaats commentaar