bij een vergiftiging via de ademweg en de longen zijn er twee groepen stoffen in te delen naar hun werking. Welke stoffen zijn dat?

  • 1. gassen en dampen met een prikkelende werking op de slijmvliezen. (chloorgas, ammoniak)
    2. gassen en dampen die werken na opname in het bloed (koolmonoxide, blauwzuurgas)

    Rapporteer - Plaats commentaar