Bij een outbound-GOO zullen vanuit Nederlandse optiek slechts de algemene wettelijke voorschriften omtrent omzetting van toepassing zijn; art. 2:18 (behalve lid 2 sub c BW).

Voor Flex-BV: 2:181 (= beschermingsregel voor houders van stemrechtloze/winstrechtloze aandelen; equivalent van 2:330a BW) en
2:182 BW: bescherming van schuldeisers (verplichting tot nederlegging van een voorstel tot omzetting en aansluitende publicatie in een landelijk verspreid dagblad betreft slechts(!) het besluit tot omzetting in een vereniging, stichting, coƶperatie, of onderlinge waarborgmaatschappij.

Rapporteer - Plaats commentaar