1. Bij een experiment wordt altijd een verschil-onderzoeksvraag gesteld.