Bij de tweede manier van omgaan met media is er geen sprake van het bewust aangaan van de interactie. Mensen reageren op mensen in media alsof het een lijfelijke ontmoeting betrof, alsof de persoon op een scherm echt aanwezig is. Dit noemen we parasociale interactie. Maar ook in het algemeen blijken mensen om te gaan met media op een manier waarvan ze zich veelal helemaal niet bewust zijn; ze reageren automatisch sociaal op media en karakters in media.

Rapporteer - Plaats commentaar