Bij de screening middels echo in het eerste trimester kan de foetale hartfrequentie (FHF) indicatief zijn voor trisomie 21. Wat is de sensitiviteit en specificiteit van verhoogde FHF voor trisomie 21? 

  • 26% sensitiviteit, met een positief voorspellende waarde van 95%. Dat is onacceptabel laag, echter, indien de indicatiestelling trisomie 21 gebaseerd wordt op de combinatie van FHF met Nuchal Translucency en maternale leeftijd, is er een veel hogere sensitiviteit voor trisomie 21, namelijk 83%. 

    Rapporteer - Plaats commentaar