Bij de screening in het eerste trimester en begin het tweede trimester kan men via echo het zogenaamde 'nuchal translucency' (NT) aantreffen. Wat betekent dit?

  • 'Nuchal' = nekplooi en 'translucency' = doorschijnendheid. 

    Is er sprake van NT, dan betekent dit dat er een sterke sonolucentie (geluiddoorlaadbaarheid, dus geen echo reflexies) is in de posterior foetale nek. 

    Een toegenomen NT (boven 3 mm) is geassocieerd met trisomie 21. 

    Rapporteer - Plaats commentaar