Bij de inhoudsvaliditeit gaat het er om of de gebruikte elementen samen het geheel dekken.