Bij de biochemische screening in het eerste trimester kan in de urine een afwijkende concentratie hCG afbraakproducten en estriol te vinden zijn. Welke afwijking wijst op een aneuploïdie? 

A. verlaagde concentratie hCG afbraakproducten en verlaagde concentratie estriol 
B. verhoogde concentratie hCG afbraakproducten en verlaagde concentratie estriol 
C. verhoogde concentratie hCG afbraakproducten en verhoogde concentratie estriol 
D. verlaagde concentratie hCG afbraakproducten en verlaagde concentratie estriol