Beslaglegging kent 2 rechtsgevolgen welke zijn deze?