Belangrijk voor nu is dat observeren in het leven van alledag plaatsvindt zonder dat je er bewust bij stil staat. Het betreft veelal een impliciet waarnemings- en verwerkingsproces.

Alledaagse observeren omvat het voortdurend en ongemerkt waarnemen, verwerken en interpreteren van zintuigelijke prikkels.
Observeren in het dagelijkse leven is dus subjectief, continu en impliciet persoon-, situatie- en momentegebonden proces van gedragswaarneming en -interpretatie.

Rapporteer - Plaats commentaar