Bandura onderzocht welke straf het meest effectief was en kwam tot de volgende conclusies:

  • Straf is effectiever wanneer die onmiddellijk na het vergrijp gegeven wordt
  • Zware straf is effectiever dan milde straf, maar extreem zware straf werkt averechts
  • Straf moet consequent gegeven worden
  • Straf heeft meer invloed als die wordt gegeven door iemand met wie het kind een positieve relatie heeft
  • Straf is het meest effectief wanneer er een plausibel argument aan vooraf gaat

  Rapporteer - Plaats commentaar