Baby's, peuters en kinderen leren al observerend. Ook als volwassene observeer je voortdurend. Dit doe je om het eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen. Van de informatie die je uit observaties haalt, maak je gebruik om de interacties met je omgeving te sturen.


Verbaal gedrag omvat alles wat de persoon in woorden uitdrukt. Ongemerkt observeer je echter tegelijk het non-verbale gedrag van de persoon. Non-verbale gedrag omvat alle signalen die je niet in woorden uitdrukt, zoals gelaatsuitdrukking, oogcontact, lichaamshouding, gebaren en bewegingen en stem gebruik.

Je wilt bijvoorbeeld toetsen in welke mate dat wat de persoon zegt, overeenkomt met dat wat die lijkt te denken of voelen. Je neemt de gelaatsuitdrukking en lichaamshouding van de persoon waar. Ook met non-verbale signalen zoals stemhoogte, ritme en intonatie houd je rekening.
De manier waarop je andere non-verbale signalen en fysieke kenmerken interpreteert, is sterk afhankelijk van omgeving, plaats en tijd. Naast maatschappelijke waarden en normen, beinvloeden ook de eigen persoonlijkheid en ervaring de expressie en de interpretatie van lichaamstaal en non-verbale gedrag.
De eerste indruk zijn de eerste gedachten en gevoelens die je je over iemand vormt op basis van je allereerste waarneming van de persoon.
Observeren in het dagelijkse leven biedt dus niet alleen informatie over hoe anderen zich aan jou voordoen, maar ook over hoe je zelf wordt waargenomen. Hoe jij denkt dat anderen jou waarnemen. Observatie vervult meerdere doelen. Je verwerft informatie:
- over anderen, waarmee je al dan niet direct communiceert.
- over relaties en situaties, waarbij je al dan niet betrokken bent.
- over jezelf, voornamelijk door middel van zelfobservatie en zogeheten "afgeleide" observatie
Zelfobservatie is de waarneming van je eigen gedrag en innerlijke prikkels (lichameljjke gewaarwording, gevoelens en gedachten.)
Afgeleide observatie is jouw waarneming van hoe anderen zich tegenover jou verhouden, waaruit jij gaat "afleiden" wat zij over jou denken en voelen.
Observatie stelt je zodoende in staat om gedrag te vertonen en anderen te begrijpen.
Spiegelneuronen zijn hersencellen die actief worden door het observeren van wat iemand anders doet. Ze bevinden zich op dezelfde plaatsen in het brein die actief worden wanneer je zelf een handeling uitvoert. Spiegelneuronen worden ook wel actief wanneer je de gevoelens van iemand anders observeert. Ze dragen dus bij tot je inlevingsvermogen.
Attributie is het automatisch toekennen van betekenis  aan en het zoeken naar verklaringen voor het gedrag van anderen en jezelf.
VOORBEELD : Ami a slaag cu e hoogste punt paso ma sinja duro pami a haal e examen.Shakyll tambe a haal su examen e tin suerte cu e la haal e paso "e no a sinja" 

Rapporteer - Plaats commentaar