Art. 27 WOR heeft betrekking op het instemmingsrecht op de arbeidsvoorwaarde maar wat dient de ondernemer te doen?

  • De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling,wijziging, of intrekking van : letter a tot en met letter l

    Rapporteer - Plaats commentaar