Aristoteles bijzondere rechtvaardigheid

  • 1. Verdelende rechtvaardigheid: Een verdeling is rechtvaardig wanneer deze op gelijkheid gebaseerd is.
    2. Corrigerende rechtvaardigheid: verhouding van mensen tot elkaar, de transacties tussen mensen.

    Rapporteer - Plaats commentaar