Analyse vragen splits je de leerstof en leg je de onderlinge verband. welke termen vallen hieronder?