Als een consument er niet in slaagt een gesteld doel te bereiken, is er sprake van: