Als de relatie tussen prestatie en tevredenheid niet echt is, wat zou het dan kunnen verklaren?