Affectief commitment

  • Het geloof van de medewerker in de verandering staat centraal. Affectief commitment is gebaseerd op de intrinsieke motivatie van de medewerker. Bij een organisatieverandering bestaat bij affectief commitment het verlangen om een bijdrage te leveren aan de verandering. Deze component verwijst naar de emotionele betrokkenheid, de medewerker identificeert zich met de organisatie en voelt een grote betrokkenheid.

    Rapporteer - Plaats commentaar
  • er is sprake van een verlangen om de relatie te conctinueren. Als men graagnaar de winkel gaat omdat men het een prettige winkel vind is er spraken van affectief commitment als men het lekker dicht in de buurt van is er geen sprake van.

    Rapporteer - Plaats commentaar