Aeroob inspanningsvermogen is nodig voor ADL en wordt gezien als een belangrijke parameter.  Waarom?