Aanleren van open en gesloten lettergreep

 • 1. woord verdelen in klankstukken/syllabe: spree/ken
  2. eerste klankstuk bepalen: spree
  3. klankteen bepalen: ee
  4. bepalen tot welke groep de klank hoort: lange klank
  5. bepalen wie de baas is en wat doet hij: tekendief = baas. stukje weg halen.

  Rapporteer - Plaats commentaar