Aanleg en omgevingsfactoren kunnen leiden tot gedragsontwikkelingen die wij afwijkend vinden.
Waaraan denk je bij aanleg en waaraan bij omgeving?