Aan welke twee voorwaarden moet worden voldaan voor er sprake is van gewoonterecht?