aan welke 4 voorwaarden moet zijn voldaan om van een wetenschappelijke omwenteling/omslag te kunnen spreken

  • 1. er moet sprake zijn van een crisis/het aanvankelijk paradigma is niet meer hanteerbaar
    2. het nieuwe paradigma moet een oplossing bieden voor de vragen die het oude paradigma opriep
    3. de nieuwe theorie/het nieuwe paradigma kan leiden tot ontdekking van onverwachte fenomenen op gebieden die nog niet ter discussie stonden/beantwoording van nog niet eerder gestelde vragen
    4. het overtuigen van het wetenschappelijk forum

    Rapporteer - Plaats commentaar