Aan de hand van dromen volgt Freud's theorievorming over mythen. Hoe luidt deze?