9.9 Letselschade en overlijdensschade
246. Letselschade
Degene die letsel heeft opgelopen, waarvoor een ander aansprakelijk is (bv. o.g.v. art. 6:74, 6:162, 7:658 of 185 WVW), heeft in ieder geval recht op vergoeding van zijn vermogensschade (art. 6:95 en 6:96). Bovendien bestaat voor zover aan de voorwaarden van art. 6:106 is voldaan, ook nog recht op smartengeld (art. 6:95 jo. 6:106). Ook in geval van geestelijk letsel kan in beginsel aanspraak op vergoeding worden gemaakt.

De gekwetste heeft derhalve recht op vergoeding van vermogensschade ene eventueel op smartengeld.

Rapporteer - Plaats commentaar