7.000 eerste boeren in Zuid-Limburg. Begin van overgang nomadische samenleving naar agrarische samenleving. Nederland was toen een oerbos. Waar ging men wonen vroeger? Wat deden ze met het bos?

  • De meesten trokken naar Greatheide (Elsloo, Stein, Berg, Sittard, Geleen)
    Nederland had een oerbos bestaande uit eeuwen oude bomen. Waar nodig was, bomen kappen. Op de openplaatsen liep vee. Bossen op hogere gronden, goed voedselgebied voor varkens.

    Rapporteer - Plaats commentaar