3500 v. Chr. waren er al steden in het Midden-Oosten. Steden zijn ontstaan in vruchtbare omgeving. Het volk werd zelfvoorzienend en dreef vanuit nederzetting handel. Door teveel voedsel ging men zich specialiseren. De steden groeien uit tot machtscentra.  Wat zijn de oude steden? Hoe ging men zich specialiseren?

 • Oudste steden:
  Jericho > oudste stad
  Babylon, ur, uruk > ontstaan in Mesapotaniƫ (irak)
  Luxor en Kornak in Egyptische Nijlvallei.

  Men ging zich specialiseren:
  > landbouwers
  > verwerkers van landbouwproducten (slagers, bakkers)
  > handwerklieden (smeden, schoenmaker, kleermaker)
  > priesters en onderwijzers

  Rapporteer - Plaats commentaar