2.  Ten tweede verschilt de methode of werkwijze tussen professioneel en alledaags observeren. In alledaagse observatie selecteert, registreert en interpreteert het brein de prikkels automatisch en ongemerkt. Tijdens professionele observatie zorg je er echter voor om de waarnemingen op aantoonbaar standvastige en geldige manier te verzamelen. Dit vereist dat je toevallige en terugkerende waarnemings-, denk-, en voelfouten in de observatie zoveel mogelijk ondekent en wegrent.

Rapporteer - Plaats commentaar