19 en 20e eeuw: positivistische denkwijze overheerst (ten koste van natuurrecht), 2 factoren beslissend hiervoor:

  • 1). invloed Historische School:
    invloed van het recht wordt bepaald door de bijzonder aard van het historisch gegroeide zeden en gewoonten van een specifieke samenleving.

    2). invloed Rousseau's staatkundige denkbeelden:
    geen andere rechtsregels dan die welke berusten op uitdrukkelijk bevel van soeverein, volonte general (tot uitdrukking in wet).

    Rapporteer - Plaats commentaar