1764 - boekje "Misdaden en straffen" ("Dei delitti e delle pene) van Cesare Beccaria

  • hoogtepunt van de Italiaanse Verlichting;
  • 1 van de meest vertaalde werken in de literatuurgeschiedenis;
  • fundamentele vragen in het strafrecht;
  • Beccaria = grondlegger van de moderne wetenschap van het strafrecht;
  • dit geschrift heeft een belangrijke bijdrage geleverd ter bevordering van de codificatiegedachte als zodanig.
  • 1 van de belangrijkste katalysatoren van het codificatiestreven in de 18e eeuw.

  Rapporteer - Plaats commentaar