1) bestuursmotief
eenheid van gezichtspunt en gelijkgerichtheid van handelen moet bestaan vanuit alle organisatieniveaus om op hetzelfde doel gericht te zijn > vraagt leiding en structuur > leiding heeft dus het bestuursmotief om te structureren > hierdoor kan het betreffende doel behaald worden.

Bestuursmotief speelt een rol bij:
- hierarchering > toewijzen van taken en bevoegdheden
- verdeling van organisatie in functies en werkeenheden
- bewaking van samenhang of coördinatie
functies mogen elkaar niet overlappen, taken moeten altijd ergens onder vallen, er moet toezicht op de verschillende functies mogelijk zijn.

Rapporteer - Plaats commentaar